Styrelse

Information om nuvarande styrelsen samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

2023

Ordförande/Utställningsansvarig

Ulrica Samuelsson

070-538 21 11, svallvikens@live.se

Vice ordförande/Jaktansvarig

Annelie Claesson

070-610 32 66, annelie.claesson@hotmail.com

Kassör

Yvonne Nilsson

yn63@hotmail.com

Sekreterare

Henry Christensen

henryc@live.se

Viltspårsansvarig

Lotta Branneby

070-655 80 43, lbranneby@hotmail.com

Adjungerad utbildningsansvarig/informationsansvarig

Ylva Gavell Söderström

ylso63@hotmail.com

Suppleanter

Suppleant 1

Birgitta Karlsson

Suppleant 2

Gunilla Eriksson

Valberedning

Elisabeth Felling

Gunnel Forslund

Magnus Fjeld

Revisor

Maria Jansson

Revisorsuppleant

Meta Tolfsson Gustavsson

LRK Värmland-Örebros postgironr

52 05 44 – 8

Bli medlem i Labrador Retrieverklubben

För att bli medlem i Labradorklubben, gå in på Svenska Labradorklubbens hemsida. Väl framme på Labradorklubbens hemsida kan du anmäla dig direkt online. Är du bosatt i Värmland blir du automatiskt medlem i region Värmland.

Scanner och Apportkastare

Vår apportkastare samt en nyinköp scanner finns nu till utlåningför våra medlemmar mot en depositionsavgift på 500:-som återfås vid återlämnandet. Ammunition ingår inte vid lån av apportkastaren!

Kontakta Ulrica Samuelsson på 054-83 48 64 alt 070-538 21 11