Styrelse

Information om nuvarande styrelsen samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

2024

Information om nuvarande styrelsen samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

Ordförande/Utställningsansvarig

Ulrica Samuelsson

070-538 21 11, ubrisas@gmail.com

Vice ordförande/Jakt och viltspårsansvarig

AnnSofi Karlsson 

070-9685388, mylouskennel@gmail.com

Kassör

Yvonne Nilsson

070-5454189,  yn63@hotmail.com

Sekreterare och Suppleant 1

Birgitta Karlsson

070–5377406, birgitta54@gmail.com

Suppleant 2

Gunilla Eriksson

070-2136282, epost eriksson.gunilla@yahoo.se

Valberedning

Elisabeth Felling, sammankallande

Gunnel Forslund

Magnus Fjeld

Revisor

Gunilla Bengtsson

Revisorsuppleant

Vakant

LRK Värmland-Örebros organisationsnummer

802546-5066