Ordförande/Utställningsansvarig
Ulrica Samuelsson
070-538 21 11
svallvikens@live.se

Vice ordförande/Utbildningsansvarig
Maja Hallberg
076-778 36 51
maya.hallberg@hotmail.com

Sekreterare
Mikael Johnson
070-230 92 19
mikael.johnson@kau.se

Kassör
Gunilla Eriksson
070-213 62 82
eriksson.gunilla@yahoo.se

Ledamot/Informationsansvarig
Frida Strandberg
073-923 09 71
frida.strandberg@me.com

Ledamot/Jaktansvarig
Lars-Göran Eriksson
070-662 77 21
rookie67.le@gmail.com

Ledamot/Viltspåransvarig
Mikael Axelsson

Suppleanter
Annelie Claesson

Valberedning
Annika Nordh (sammankallande)

Revisor
Caroline Nilsson

Revisorsuppleant
Meta Tolfsson Gustavsson

LRK Värmlands postgironr: 52 05 44 – 8

Bli medlem i Labrador Retrieverklubben

För att bli medlem i Labradorklubben, gå in på Svenska Labradorklubbens hemsida.
Väl framme på Labradorklubbens hemsida kan du anmäla dig direkt online.
Är du bosatt i Värmland blir du automatiskt medlem i region Värmland.

Scanner och Apportkastare

Vår apportkastare samt en nyinköp scanner finns nu till utlåning
för våra medlemmar mot en depositionsavgift på 500:-
som återfås vid återlämnandet. Ammunition ingår inte vid lån av apportkastaren!

Kontakta Ulrica Samuelsson på
054-83 48 64 alt 070-538 21 11