Styrelse

Information om nuvarande styrelsen samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

2020

Ordförande/Utställningsansvarig

Ulrica Samuelsson

070-538 21 11, svallvikens@live.se

Vice ordförande/Jaktansvarig

Annelie Claesson

070-610 32 66, annelie.claesson@hotmail.com

Sekreterare/Utbildningsansvarig

Maja Hallberg

076-778 36 51, maya.hallberg@hotmail.com

Kassör

Gunilla Eriksson

070-213 62 82, eriksson.gunilla@yahoo.se

Ledamot/Informationsansvarig

Frida Strandberg

073-923 09 71, frida.strandberg@me.com

Ledamot/Viltspåransvarig

Mikael Axelsson

070-333 90 42, mikael566447@gmail.com

Ledamot

Gunnel Forslund

070-345 19 47, forslundgunnel1@gmail.com

Suppleanter

Ylva Gavell Söderström

Valberedning

Elisabeth Felling

Håkan Carlsson

Revisor

Caroline Nilsson

Revisorsuppleant

Meta Tolfsson Gustavsson

LRK Värmland-Örebros postgironr

52 05 44 – 8

Bli medlem i Labrador Retrieverklubben

För att bli medlem i Labradorklubben, gå in på Svenska Labradorklubbens hemsida. Väl framme på Labradorklubbens hemsida kan du anmäla dig direkt online. Är du bosatt i Värmland blir du automatiskt medlem i region Värmland.

Scanner och Apportkastare

Vår apportkastare samt en nyinköp scanner finns nu till utlåningför våra medlemmar mot en depositionsavgift på 500:-som återfås vid återlämnandet. Ammunition ingår inte vid lån av apportkastaren!

Kontakta Ulrica Samuelsson på 054-83 48 64 alt 070-538 21 11