Styrelse

Information om nuvarande styrelsen samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

2021

Ordförande/Utställningsansvarig

Ulrica Samuelsson

070-538 21 11, svallvikens@live.se

Vice ordförande/Jaktansvarig

Annelie Claesson

070-610 32 66, annelie.claesson@hotmail.com

Sekreterare/Utbildningsansvarig

Maja Hallberg

076-778 36 51, maya.hallberg@hotmail.com

Ledamot/Informationsansvarig

Frida Strandberg

073-923 09 71, frida.strandberg@me.com

Ledamot/Viltspåransvarig

Mikael Axelsson

070-333 90 42, mikael566447@gmail.com

Ledamot

Kari Sundqvist

Ledamot

Ylva Gavell Söderström

Suppleanter

Kassör/Suppleant 1

Gunilla Eriksson

Suppleant 2

Birgitta Karlsson

Valberedning

Elisabeth Felling

Gunnel Forslund

Magnus Fjeld

Revisor

Maria Jansson

Revisorsuppleant

Meta Tolfsson Gustavsson

LRK Värmland-Örebros postgironr

52 05 44 – 8

Bli medlem i Labrador Retrieverklubben

För att bli medlem i Labradorklubben, gå in på Svenska Labradorklubbens hemsida. Väl framme på Labradorklubbens hemsida kan du anmäla dig direkt online. Är du bosatt i Värmland blir du automatiskt medlem i region Värmland.

Scanner och Apportkastare

Vår apportkastare samt en nyinköp scanner finns nu till utlåningför våra medlemmar mot en depositionsavgift på 500:-som återfås vid återlämnandet. Ammunition ingår inte vid lån av apportkastaren!

Kontakta Ulrica Samuelsson på 054-83 48 64 alt 070-538 21 11