Kallelse till extra regionmöte

Publicerad den:29 maj 2024
By LRK Värmland-Örebro

Medlemmarna i region Värmland kallas härmed till extra regionmöte

Dag: Söndagen den 30 juni 2024

Plats: Studiefrämjandets lokaler, Verkstadsgatan 1, sal 216, Karlstad 

Tid: Kl 18.00 – kaffe med tilltugg serveras

Bakgrund: Sedan valda revisorer och valberedning valt att lämna sina uppdrag krävs att regionen snarast utser nya funktionärer på dessa poster. Samtidigt behöver styrelsen kompletteras med tre ordinarie ledamöter. För samtliga funktionärer gäller att valen gäller till nästa ordinarie regionmöte i februari 2025.

Eftersom ingen valberedning finns kan förslag på lämpliga personer till de olika posterna skickas till sekreteraren i Huvudstyrelsen Kari Sundqvist, tel 070-310 20 11 eller mail sekr@labradorklubben.se.

Varmt välkomna!

Ulrica Samuelsson, ordförande i region Värmland