Ny styrelse

Publicerad den:01 juli 2024
By LRK Värmland-Örebro

Igår den 30 juni hade vi i region Värmland/Örebro vårt extra regionmöte. Styrelsen ser nu ut enligt följande:

Ordförande och jaktansvarig

Ulrica Briving Samuelsson ubrisas@gmail.com

Vice Ordförande, utställningsansvarig & kassör

Ann-Sofie Karlsson mylouskennel@gmail.com

Sekreterare

Birgitta Karlsson birgitta.karlsson54@gmail.com

Informations & utbildningsansvarig

Evelina Östlund e.ostlund1991@gmail.com

Ledamot

Gunilla Eriksson eriksson.gunilla@yahoo.se

Valberedning

Sammankallande

Kristina Hermansson krillestina1@gmail.com

Dan Sundqvist info@glittertindskennel.se

Roger Asterstedt askerstedt@hotmail.com

Revisorer

Jane Edvinsson

Gunilla Karlström