På gång

Välkommen till

Välkommen till Labradorklubben Värmland-Örebros
inofficiella utställning!

Söndagen den 7 juli kl 10:00
Plats Kolsnäs IP, samma plats som SSRK har sin utställning dagen innan.
Domare: Katarina Ramberg, Kroppsmarkens kennel
Klasser:
Valpklass I (4-6 mån) 125 kr
Valpklass II (6-9 mån) 125 kr
Juniorklass (9-15 mån) 180 kr
Unghundsklass (15-24 mån) 180 kr
Jaktklass (från 15 mån, lägst 3:e pris vid officiellt jaktprov för retriever) 180 kr
Öppenklass (från 24 mån) 180 kr
Championklass 180 kr
Veteranklass I (7-10 år) 180 kr
Veteranklass II (från 10 år) 0 kr

Anmälning och betalning senast 17 junitill plusgiro 520544-8
Använd SKK’s blankett tävlingsanmälan och skicka via vanlig post eller e-post till
ubrisas@gmail.com eller Ulrica Samuelsson, Ingalills väg 6, 656 38 Karlstad

Medlemskap i Labradorklubben krävs.

För mer information Ulrica 070 538 21 11