Meddelande från valberedningen

Publicerad den:13 december 2023
By LRK Värmland-Örebro

Vi har ett meddelande från vår klubbs sammankallande i valberedningen: Är du intresserad av styrelsearbete som ordinarie ledamot, suppleant eller som revisor/revisorssuppleant i Labradorklubben Värmland/Örebro, kontakta Valberedningens sammankallande Elisabeth Felling på telefon 070-6235813 alt mail info@fellings-sangomusik.se