Vilspårkurs

Publicerad den:23 juni 2021
By LRK Värmland-Örebro

Syftet med kursen är att stimulera hundens beteende av ett djur som är skadat, där orsaken till skadan kan vara en tågolycka, trafikolycka, skadeskjutning vid jakt, skada i villaområde där djuret fastnat i något eller skadats på något.

I viltspår använder man blod, som man droppar ut och en klöv, av rådjur, hjort, älg eller vildsvin, som man drar efter sig så att det blir ett spår. Här får hunden jobba med det den är bäst på – att använda nosen! Det är en oslagbar aktivering och man kan träna för att “bara” göra något riktigt roligt med sin hund eller för att tävla eller kanske gå på riktiga eftersök. Deltagaren skall erhålla sådana kunskaper att hon/han kan fortsätta träning med den egna hunden med mål att starta i anlagsklassen eller i öppenklassen. Samt en viss teoretisk inblick i det praktiska eftersöket. Din uppgift som hundförare är att lägga upp träningen på ett sätt som stöttar och utvecklar din hund att bli en duktig och självständig spårhund.

Instruktör: Lotta Branneby Diplomerad instruktör SSRK

Tidsåtgång: 4 gånger 3 tim.

Tider: Lördag o Söndagar 10,00-14,00. Datum 11, 12 sep 18,19 sep

Max 6 deltagare

Anmlan är bindande.

Kostnad 1200 kr betalas via SWISH

Frågor/Anmlan Kontakta Lotta 0706558043 eller lbranneby@hotmail.com