Inbjudan till Workning Test

Publicerad den:29 juli 2019
By LRK Värmland-Örebro

Söndagen den 6/10 i trakterna runt Kil kommer ett Working Test att genomföras i enlighet med SSRKs bestämmelser i klasserna NKL, ÖKL, EKL samt ungdomsklassen upp till 15 (dvs för förare som ej fyllt 16 år). Working testet är öppet för alla retrieverraser.

Vi kommer bryta för lunch så ni som vill förbeställa varm mat mailar Ulrica på Svallvikens@live.se.  Kaffe/te och fikabröd kommer finnas till försäljning.

Sista anmälningsdag är 31/8 2019 på SSRK Prov. Anmälningsavgiften om 300 kr betalas samtidigt enligt anvisningarna på SSRK Prov, Antalet startande är begränsat. Redan nu klara domare är Anita Norrblom, Peter Hilding, Ralf Falkeland. Fler domarnamn kommer.

Fortlöpande information kommer att finnas på vår hemsida http://www.lrkvarmland.se och Facebooksida Labradorklubben Värmland

Anmälan sker på SSRK Prov via http://sbktavling.se/competitions/31640.

Varmt välkomna med era anmälningar!