Utställningsträning,

10/8 kl 18:00 på I2-fältet i Karlstad. Anmälan senast 8/8 till Ulrica på telefon 070-538 21 11